Bokföring

Bara ordet gör dig matt. Något som är så viktigt borde du ju ha full kontroll över, eller hur?

Låt oss på EkonomiControll sköta din bokföring. Med dokumenterad erfarenhet och uppdaterade kunskaper guidar vi dig genom redovisningens värld - eller sköter den helt åt dig. Vi har stor kunskap om redovisningslagar, redovisningsrekommendationer samt behärskar även inkomstskattelagen och momslagen.

Vem är bokföringsskyldig?

Aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är alltid bokföringsskyldiga. En fysisk person som bedriver enskild firma är också bokföringsskyldig.

Intern bokföring – dina egna mål

Den interna redovisningen har du, framför allt, för dig själv för att kunna följa upp din verksamhet och styra den mot de mål du ställt upp. Det finns även lagar som styr bokföringsskyldigheten.

Ett företags ekonomiska styrning bestämmer vad de interna uppföljningsrapporterna skall innehålla samt när, hur och till vilket värde olika poster skall redovisas i den interna redovisningen. Intern bokföring innebär att interna affärshändelser skall bokföras. De värderas annorlunda jämfört med värderingen i den externa redovisningen.

Även de allra minsta företagen behöver ha en internredovisning, t.ex. kundsegment, försäljning per produktgrupp, kvadratmeter butiksyta ... EkonomiControll hjälper dig att komma fram till vad som är bäst för just ditt företag.

Extern bokföring – även kallad affärsredovisning

I den externa redovisningen bokförs och redovisas alla företags årsbokslut. Vi gör din balans- och resultaträkningen medan du koncentrerar dig på det du gör bäst.

För, till exempel, dig med aktiebolag ser vi även till att en offentlig årsredovisning upprättas som består av förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning, noter och tilläggsupplysningar. Den ska i befintliga fall även bestå av finansieringsanalys, revisionsberättelse samt koncernredovisning innehållande motsvarande delar.

Externa intressenter

Här följer några exempel på några som kan vara intresserade av din bokföring:

Leverantörer - om du behöver ha förlängd kredittid kan det vara bra att kunna visa upp en resultaträkning eller balansräkning för en period för att visa hur ditt företag mår.

Banken - om ditt företag växer kan du behöva låna pengar, t.ex. kan du behöva en checkkredit. Då kan det vara bra att kunna visa med sin bokföring att företaget mår bra.

Skatteverket - när du ska redovisa moms, arbetsgivaravgifter och avdragen preliminär skatt i skattedeklarationen. När du lämnar kontrolluppgifter för anställda och deklarerar dina inkomstuppgifter i inkomstdeklarationen måste du självklart ha ordning på bokföringen.

Läs mer under Redovisning och Bokslut.

Låter det intressant?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om bokföring och vad vi kan erbjuda.
Ring 08-714 58 00 eller skicka ett meddelande.

08 714 58 00
Personuppgiftspolicy

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå